Ekologické baktérie do žúmp, septikov, ČOV, latrín, sifónov aj...